ข่าวประชาสัมพันธ์
การทำบัตรเข้า-ออก ศูนย์การทหารม้า ประจำปี 2562-2563
สามารถทำบัตรผ่านใหม่ได้ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเตรียมหลักฐานดังนี้ 
   1. สำเนาบัตรประชาชนข้าราชการ/ประชาชน      จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาคู่มือทะเบียนรถ                                จำนวน 1 ฉบับ
    4. ค่าธรรมเนียมในการจัดทำ                            จำนวน 80 บาท/บัตร 
  
   ผู้ปกครองนำหลักฐานมาให้ทางโรงเรียนได้เลย  เพราะโรงเรียนจะประสานกับนายทหาร ให้มาดำเนินการทำบัตรผ่านฯ 
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 27 ครั้ง