ภาพกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดงจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง จังหวัดสระบุรี
(ธารารัตน์ พรนภา ภาพ / ปรียาภรณ์ ภาพและข่าว)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,13:12   อ่าน 52 ครั้ง